Zonnepanelen

Reinigen van zonnepanelen een noodzakelijk iets of enkel voor het oog?

Het is van belang dat de panelen regelmatig visueel worden gecontroleerd en gereinigd. Vervuiling kan de goede werking van de panelen beïnvloeden. De levensduur van uw zonnepanelen wordt hierdoor bepaald. Het aankopen van zonnepanelen is een belangrijke investering. De bedoeling van zonnepanelen is uiteraard om er een maximaal rendement uit te halen. Afhankelijk van de grote van de PV-installaties kan vervuiling tot 10% opbrengstverlies veroorzaken. Vandaar dat het aangeraden is om jaarlijks de zonnepanelen te laten reinigen.

Waarom zonnepanelen reinigen.

Vervuiling via – Zure regen – Vogeluitwerpselen – Chemicaliën – Fijne stofdeeltjes – Luchtverontreiniging – Zoutaanslag (zee) – Mos.

Voordelen – behoudt van het hoogst mogelijke rendement. – Geen beschadiging aan de panelen.

Hot-spots – Een mogelijk probleem door vervuiling zijn zogenaamde “hot-spots”. Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als deze cellen geen stroom opwekken door (bladeren, zand of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand, door de stroom die erdoor wordt gestuurd (via de werkende cellen) gaan deze oververhitten. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan de panelen.

Wat is Osmose water?

Osmosewater is puur water en kent een opmerkelijk oplossend vermogen. Het water wordt volledig van alle mineralen ontdaan en is hierdoor neutraal. De samenstelling van osmosewater is altijd constant. Kraanwater zit vol met zouten en mineralen en kan schade aan de zonnepanelen veroorzaken. Door gebruik van osmosewater zijn schoonmaakproducten overbodig dit met oog op het milieu.

Enkele voorbeelden voor en na de behandeling